ความจริง คือ แสงสว่างสู่ทางออกของปัญหา

Friday, December 11, 2015

"รัฐนาฏกรรม" นิธิ เอียวศรีวงศ์ (สรุปจาก Clifford Geertz)

#‎ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน‬

"รัฐนาฏกรรม" นิธิ เอียวศรีวงศ์ (สรุปจาก Clifford Geertz)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1338583414

No comments:

Post a Comment