ความจริง คือ แสงสว่างสู่ทางออกของปัญหา

Tuesday, December 15, 2015

คนไทย มีค่าต่ำกว่าหมาเลี้ยงของเจ้า... หมิ่นประมาทหมา ติดคุกครึ่งชีวิต!!!

No comments:

Post a Comment