ความจริง คือ แสงสว่างสู่ทางออกของปัญหา

Tuesday, December 15, 2015

ความวิปริตของศาลไทย!!! ศาลฎีกา คว่ำคำตัดสินของ ศาลชั้นต้นและอุทรณ์ อย่างมีเลศนัย

1.นายพิเชษฐ ทาบุตรดา จำเลยที่ 1  โทษประหารชีวิต ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต 
(ศาลชั้นต้นและอุทธรณ์สั่งจำคุก 1 ปี แต่เนื่องจากถูกจำคุกมาก่อนพิพากษาแล้ว 15 เดือนจึงได้รับการปล่อยตัว)

2.นางอรอนงค์ บรรพชาติ จำเลยที่ 2  จำคุกตลอดชีวิต ลดเหลือ 33 ปี 4 เดือน
(ศาลชั้นต้นสั่งจำคุก 8 เดือน ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี  ถูกจำคุกมาก่อนแล้ว 15 เดือนจึงได้รับการปล่อยตัว)

3.นางสุมาลี ศรีจินดา จำเลยที่ 3 จำคุก 2 ปี
(ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี ได้รับการประกันตัวชั้นอุทธรณ์)

4.นายประดิษฐ์ บุญสุข จำเลยที่ 4 จำคุก 2 ปี
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 2 ปี ได้รับการประกันตัวชั้นอุทธรณ์)

5.นางสาวปัทมา มูลนิล จำเลยที่ 5 จำคุกตลอดชีวิต ลดเหลือ 33   ปี 4  เดือน
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 33 ปี 12 เดือน ถูกคุมขังมาตลอด)    

6.นายลิขิต สุทธิพันธ์ จำเลยที่ 7 จำคุกตลอดชีวิต ลดเหลือ 33 ปี 4  เดือน
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี ได้รับการประกันตัวชั้นอุทธรณ์)

7.นายธีรวัฒน์ สัจสุวรรณ จำเลยที่ 9 จำคุกตลอดชีวิต ลดเหลือ 33 ปี 4 เดือน
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 33 ปี 12 เดือน ถูกคุมขังมาตลอด)

8.นายชัชวาลย์ ศรีจันดา จำเลยที่  11 จำคุกตลอดชีวิต
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง)

9.นายสนอง เกตุสุวรรณ์  จำเลยที่ 12 จำคุกตลอดชีวิต เหลือ 33 ปี 4 เดือน
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จำคุก 33 ปี 12 เดือน ถูกคุมขังมาตลอด)

10.นายสมจิต สุทธิพันธ์ จำเลยที่ 16 จำคุก 1 ปี
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งยกฟ้อง)

11.นายสมศักดิ์ ประสานทรัพย์ จำเลยที่ 17 จำคุกตลอดชีวิต ลดเหลือ 33 ปี 4 เดือน
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 33 ปี 4 เดือน ถูกคุมขังมาตลอด)

12.นายไชยา ดีแสง จำเลยที่ 18 จำคุก 2 ปี
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี ถูกจำคุกมาแล้ว  1 ปี 9 เดือน ได้รับการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์)

13.นายพิสิษฐ์ บุตรอำคา จำเลยที่ 19 จำคุก 2 ปี
(ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี ได้รับการประกันตัวชั้นฎีกา)

 

หมายเหตุ : จำเลยในคดีนี้ที่ศาลพิพากษายกฟ้องและคดีสิ้นสุดไปในชั้นอุทธรณ์

นายสีทน ทองมา จำเลยที่ 6  ศาลชั้นต้นยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอการเยียวยา

นางบุญเหรียญ ลิลา จำเลยที่ 8 ศาลชั้นต้นยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

นายอุบล แสนทวีสุข จำเลยที่ 10  ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 8 เดือน แต่ถูกจำคุกอยู่นาน 15 เดือน อัยการไม่ติดใจอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

นายถาวร แสงทวีสุข จำเลยที่ 13 ศาลชั้นต้นยกฟ้อง อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

นายธนูศิลป์ ธนูทอง จำเลยที่ 14 ศาลชั้นต้นยกฟ้อง อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

นายคำพลอย นะมี จำเลยที่ 20 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

นายพงษ์ศักดิ์ ออนอินทร์ จำเลยที่ 21 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง อัยการไม่อุทธรณ์ รอเยียวยา

No comments:

Post a Comment