ความจริง คือ แสงสว่างสู่ทางออกของปัญหา

Thursday, August 16, 2012

ประยุทธ จันทรโอชา... มึงคิดว่าชาวบ้านไม่รู้จักสไนเปอร์หรือ?


มึงจะปิดแผ่นฟ้าด้วยผ่าไหน
ฝ่าตีนใครไหนกล้ามาปิดเสียง
ใครยิงใครไหนเล่าพวกเจ้าเคียง
จะมาเลี่ยงหลบกรรมย้ำ...ไม่มีทาง

ประชาชนมือเปล่าเขาเรียกร้อง
เสียงปืนก้องกล้องปืนเห็นเป็นรูปร่าง
จะอ้างใหญ่ไหนเขื่องให้เรื่องจาง
ไม่มีทางท่วมลบกลบผลกรรม

ไอ้สัตว์ พูดได้ไงว่าไม่มีการใช้สไนเปอร์ ยิงออกไปแล้วไม่มีคนตาย
ตาเข แล้วเสือกสมองชำรุด และปากพล่อยอีก

มึงอยู่เฉย ๆ สิวะ ในเมื่อมึงไม่ใช่ผู้ีหน้าที่พิจารณาเรื่องราว

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment